Dodano: 06 lis 2018, 9:21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szczecin, 06 listopada 2018 roku
Fundacja Dzieło Świętego Jakuba
ul. Św. Jakuba 1
70-543 Szczecin

Dotyczy postępowania na wyłonienie wykonawcy na dokończenia wykonania robót budowlanych związanych z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej w Korytowie

Fundacja Dzieło Św. Jakuba informuje, iż w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w trybie zapytań ofertowych dla zadania pn: Dokończenie wykonania robót budowlanych związanych z utworzeniem Centrum Integracji społecznej w Korytowie, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez firmę: RAOL Rafał Ziółkowski, ul. Łużycka 30H 74-300 Myślibórz.

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi zamawiającego i uzyskała największą ilość punktów na etapie punktowej oceny ofert. – 100 pkt.

Z poważaniem
Ks. Maciej Pliszka
Prezes Fundacji Dzieło św. Jakuba

Dane kontaktowe

Fundacja Dzieło Świętego Jakuba

ul. Św. Jakuba 1,

70-543 Szczecin

 

Biuro czynne

od poniedziałku do piątku

8.00 – 17.00

 

tel. +48 91 433 11 96

e-mail: fundacja@sw-jakuba.pl

Znajdź nas na Facebooku

www.sw-jakuba.pl

© 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Fundacja Dzieło Świętego Jakuba

Projekt graficzny i realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl