Dodano: 31 Lip 2017, 16:50

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 31.07.2017r.

Szczecin, 31 lipca 2017 roku

 

 

Dotyczy postępowania na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych polegających na zaadaptowaniu byłej stajni na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Korytowie z nową funkcją budynku o charakterze społeczno – dydaktycznym

 

Fundacja Dzieło Św. Jakuba informuje, iż w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w trybie zapytań ofertowych dla zadania pn wyłonienie wykonawcy prac budowlanych polegających na zaadaptowaniu byłej stajni na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Korytowie z nową funkcją budynku o charakterze społeczno – dydaktycznym  jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez firmę: WW BUILDING POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Grunwaldzka 4, 33-330 Grybów

 

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi zamawiającego i uzyskała największą ilość punktów na etapie punktowej oceny ofert.

 

 

 

 

 

Z poważaniem

Ks. Maciej Pliszka

Prezes Fundacji Dzieło św. Jakuba

 

Dane kontaktowe

Fundacja Dzieło Świętego Jakuba

ul. Św. Jakuba 1,

70-543 Szczecin

 

Biuro czynne

od poniedziałku do piątku

8.00 – 17.00

 

tel. +48 91 433 11 96

e-mail: fundacja@sw-jakuba.pl

Znajdź nas na Facebooku

www.sw-jakuba.pl

© 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Fundacja Dzieło Świętego Jakuba

Projekt graficzny i realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl