Dodano: 18 cze 2018, 19:52

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania na wyłonienie wykonawcy dokończenia wykonania robót budowlanych związanych z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej w Korytowie

Fundacja Dzieło Św. Jakuba informuje, iż w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w trybie zapytań ofertowych dla zadania pn: Dokończenie wykonania robót budowlanych związanych z utworzeniem Centrum Integracji społecznej w Korytowie, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez firmę: COSTES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Andyjska 5 -5 a lok. 5a 71-497 Szczecin,

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi zamawiającego i uzyskała największą ilość punktów na etapie punktowej oceny ofert – 100 punktów.

Z poważaniem
Ks. Maciej Pliszka
Prezes Fundacji Dzieło św. Jakuba

Dane kontaktowe

Fundacja Dzieło Świętego Jakuba

ul. Św. Jakuba 1,

70-543 Szczecin

 

Biuro czynne

od poniedziałku do piątku

8.00 – 17.00

 

tel. +48 91 433 11 96

e-mail: fundacja@sw-jakuba.pl

Znajdź nas na Facebooku

www.sw-jakuba.pl

© 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Fundacja Dzieło Świętego Jakuba

Projekt graficzny i realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl