Projekty 2017

 

Projekt dofinansowany przez: Fundację PZU

Okres realizacji: 1 października 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia dzieci z miejscowości Korytowo i Wardyń poprzez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych. Aktywizacja twórcza uczestników projektu będzie miała za zadanie podsycać w nich ciekawość świata, rozbudzać pasje i podnosić ich wiedzę. Działania prowadzone w ramach projektu wzbogacą skierowana do dzieci ofertę spędzania czasu wolnego w prowadzonej przez nas placówce. W efekcie projekt będzie miał wpływ na rozwój kreatywności, zdolności manualnych.

Bezpośrednie cele projektu

 1. Podniesienie jakości życia dzieci z Korytowa i Wardynia przez organizację zajęć pozalekcyjnych.
 2. Pokazanie alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu.
 3. Nabycie umiejętności spędzania wolnego czasów sposób akceptowalny społecznie.
 4. Zachęcanie do zmian, kształtowanie pozytywnego stosunku do samego siebie.
 5. Stymulacja rozwoju społecznego poprzez cykliczny udział w zajęciach.
 6. Wspieranie u dzieci szkolnych poczucia własnej wartości.
 7. Rozwijanie wyobraźni.

Pośrednie cele projektu

Warsztaty przyczynią się do zmiany sposobu myślenia, uczą samodzielności i radzenia sobie w różnych sytuacjach. Zdobycia ciekawych doświadczeń wspierających otwartość i wzmacniających postawę twórczości. Zajęcia pozalekcyjne przyczynią się do stworzenia warunków sprzyjających edukacji kulturowej i rozwojowi talentów dzieci , pobudzenie kreatywności i chęci do działań artystycznych, co będzie miało znaczny wpływ na zachowanie dzieci w grupie. Zajęcia te uczą współpracy i kształtują własny styl.

O FUNDACJI PZU (źródło: strona internetowa Fundacji PZU)

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego.

Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Motto Fundacji to „Pomagamy pomagać”. Fundacja realizuje je wspierając strategiczne dla niej obszary:

 • edukację – szczególnie w zakresie inicjatyw wyrównujących szanse i tworzących warunki dla lepszego rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego młodych ludzi,
 • opiekę i pomoc społeczną – poprzez wsparcie dla organizacji i osób fizycznych, m. in. w zakresie pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu medycznego albo leków,
 • ochronę zdrowia – wspieramy projekty edukacyjne dla pracowników placówek medycznych, poprzez nasze działania promujemy również zdrowy i aktywny tryb życia,
 • kulturę i sztukę – szczególnie w zakresie wspierania wydarzeń artystycznych oraz działań upowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce polskiej, artystach i uzdolnionej młodzieży.

Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi – zarówno w Polsce, jak i za granicą, instytucjami, klubami sportowymi, szkołami i uczelniami, wspierając merytorycznie, organizacyjnie i finansowo realizację projektów.

Fundacja PZU realizuje Program Wolontariatu Pracowniczego w Grupie PZU. We współpracy z partnerami prowadzimy autorskie programy ogólnopolskie: wolontariatu rodzinnego, wolontariatu edukacyjnego, wolontariatu promującego zdrowy i aktywny tryb życia oraz szkolenia dla liderów wolontariatu, a także konkurs dla pracowników na ich autorskie projekty.

Fundatorem fundacji jest Grupa PZU, dla której obok działalności biznesowej fundamentem zaangażowania są inwestycje społeczne i działania charytatywne w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, edukacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i kultury. Potwierdzeniem spełnienia najwyższych standardów odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania jest włączenie PZU w skład indeksu RESPECT (indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie) oraz uhonorowanie PZU tytułem „Lidera Filantropii 2011” i „Lidera Filantropii 2012”.

Równolegle z realizowanymi autorskimi inicjatywami firma angażuje się w działania kluczowych gremiów CSR w Polsce, popularyzujących najwyższe standardy społecznej odpowiedzialności, m.in. Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Koalicji na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu.

 

 

Projekty 2016

 

Profilaktyka i dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczestniczących w zajęciach świetlicy środowiskowej.

 

Okres realizacji: 1 października 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku

Opis projektu: Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Korytowie pochodzą z trzech wiosek w gminie Choszczno: Raduń, Korytowo i Wardyń. Dwie z nich to środowiska popegeerowskie. Dzieci dzięki zajęciom w świetlicy mają zapewnioną opiekę w godzinach popołudniowych przez przygotowaną do takich zajęć Panią kierownik świetlicy. Dużą potrzebą jest zapewnienie dzieciom posiłku podczas zajęć pozalekcyjnych.

Bezpośrednie cele projektu

 • Ochrona zdrowa
 • Prowadzenie edukacji pozalekcyjnej
 • Dbanie o wyżywienie dzieci
 • Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w atmosferze wolnej od substancji psychoaktywnych
 • Ograniczenie zjawiska niedożywiania.

Pośrednie cele projektu

Społeczność lokalna skorzysta na projekcie poprzez: zapewnienie dzieciom opieki, dostrzeganie zmian w wychowaniu dzieci i kulturze osobistej dzieci – zniknie problem głodnych dzieci, na co skarżą się nauczyciele uczący w szkole.
O FUNDACJI PZU (źródło: strona internetowa Fundacji PZU)

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego.

Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Motto Fundacji to „Pomagamy pomagać”. Fundacja realizuje je wspierając strategiczne dla niej obszary:

 • edukację – szczególnie w zakresie inicjatyw wyrównujących szanse i tworzących warunki dla lepszego rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego młodych ludzi,
 • opiekę i pomoc społeczną – poprzez wsparcie dla organizacji i osób fizycznych, m. in. w zakresie pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu medycznego albo leków,
 • ochronę zdrowia – wspieramy projekty edukacyjne dla pracowników placówek medycznych, poprzez nasze działania promujemy również zdrowy i aktywny tryb życia,
 • kulturę i sztukę – szczególnie w zakresie wspierania wydarzeń artystycznych oraz działań upowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce polskiej, artystach i uzdolnionej młodzieży.

 

Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi – zarówno w Polsce, jak i za granicą, instytucjami, klubami sportowymi, szkołami i uczelniami, wspierając merytorycznie, organizacyjnie i finansowo realizację projektów.

Fundacja PZU realizuje Program Wolontariatu Pracowniczego w Grupie PZU. We współpracy z partnerami prowadzimy autorskie programy ogólnopolskie: wolontariatu rodzinnego, wolontariatu edukacyjnego, wolontariatu promującego zdrowy i aktywny tryb życia oraz szkolenia dla liderów wolontariatu, a także konkurs dla pracowników na ich autorskie projekty.

Fundatorem fundacji jest Grupa PZU, dla której obok działalności biznesowej fundamentem zaangażowania są inwestycje społeczne i działania charytatywne w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, edukacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i kultury. Potwierdzeniem spełnienia najwyższych standardów odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania jest włączenie PZU w skład indeksu RESPECT (indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie) oraz uhonorowanie PZU tytułem „Lidera Filantropii 2011” i „Lidera Filantropii 2012”.

Równolegle z realizowanymi autorskimi inicjatywami firma angażuje się w działania kluczowych gremiów CSR w Polsce, popularyzujących najwyższe standardy społecznej odpowiedzialności, m.in. Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Koalicji na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu.

 

fundacja-logopzu

 

Dane kontaktowe

Fundacja Dzieło Świętego Jakuba

ul. Św. Jakuba 1,

70-543 Szczecin

 

Biuro czynne

od poniedziałku do piątku

8.00 – 17.00

 

tel. +48 91 433 11 96

e-mail: fundacja@sw-jakuba.pl

Znajdź nas na Facebooku

www.sw-jakuba.pl

© 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Fundacja Dzieło Świętego Jakuba

Projekt graficzny i realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl