Dodano: 24 Lip 2017, 22:28

Wypoczynek letni na Podhalu połączony z rekolekcjami dla dzieci

Projekt dofinansowany przez: Fundację PZU

Okres realizacji: 24 lipca 2017 roku do 30 lipca 2017 roku

Opis projektu:

Wypoczynek letni na Podhalu dla dzieci z rodzin biednych, patologicznych z syndromem dzieci alkoholików ze wsi Korytowo i Wardyń wraz z proboszczem i opiekunami. Zaplanowano zwiedzanie z przewodnikiem, gry i zabawy zespołowe. Wyjazd ma służyć upowszechnianiu sportu i rekreacji, krajoznawstwa i ekologii. Ma wskazać sposób organizacji czasu wolnego w trakcie wakacji, kształtować społeczne postawy przez kontakt z ludźmi, z ich efektami pracy i warsztatami.

 

Bezpośrednie cele projektu

  1. Pokazanie alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu.
  2. Nabycie umiejętności spędzania wolnego czasów sposób akceptowalny społecznie.
  3. Zachęcanie do zmian, kształtowanie pozytywnego stosunku do samego siebie.
  4. Stymulacja rozwoju społecznego .
  5. Rozwijanie wyobraźni.
  6. Promowanie zdrowego trybu życia.

 

Pośrednie cele projektu

Długofalowa organizacja czasu wolnego dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych bardzo znacznie może wpłynąć na poprawę jakości ich życia poprzez: pokazanie alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu, nabycie umiejętności spędzania wolnego czasu w sposób akceptowalny społecznie, zachęcanie do zmian, kształtowanie pozytywnego stosunku do samego siebie, stymulację rozwoju społecznego poprzez cykliczny udział w zajęciach, rozwijanie u dzieci szkolnych poczucia własnej wartości.

 

O FUNDACJI PZU (źródło: strona internetowa Fundacji PZU)

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego.

Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

 

Motto Fundacji to „Pomagamy pomagać”. Fundacja realizuje je wspierając strategiczne dla niej obszary:

  • edukację – szczególnie w zakresie inicjatyw wyrównujących szanse i tworzących warunki dla lepszego rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego młodych ludzi,
  • opiekę i pomoc społeczną – poprzez wsparcie dla organizacji i osób fizycznych, m. in. w zakresie pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu medycznego albo leków,
  • ochronę zdrowia – wspieramy projekty edukacyjne dla pracowników placówek medycznych, poprzez nasze działania promujemy również zdrowy i aktywny tryb życia,
  • kulturę i sztukę – szczególnie w zakresie wspierania wydarzeń artystycznych oraz działań upowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce polskiej, artystach i uzdolnionej młodzieży.

 

Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi – zarówno w Polsce, jak i za granicą, instytucjami, klubami sportowymi, szkołami i uczelniami, wspierając merytorycznie, organizacyjnie i finansowo realizację projektów.

Fundacja PZU realizuje Program Wolontariatu Pracowniczego w Grupie PZU. We współpracy z partnerami prowadzimy autorskie programy ogólnopolskie: wolontariatu rodzinnego, wolontariatu edukacyjnego, wolontariatu promującego zdrowy i aktywny tryb życia oraz szkolenia dla liderów wolontariatu, a także konkurs dla pracowników na ich autorskie projekty.

Fundatorem fundacji jest Grupa PZU, dla której obok działalności biznesowej fundamentem zaangażowania są inwestycje społeczne i działania charytatywne w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, edukacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i kultury. Potwierdzeniem spełnienia najwyższych standardów odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania jest włączenie PZU w skład indeksu RESPECT (indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie) oraz uhonorowanie PZU tytułem „Lidera Filantropii 2011” i „Lidera Filantropii 2012”.

Równolegle z realizowanymi autorskimi inicjatywami firma angażuje się w działania kluczowych gremiów CSR w Polsce, popularyzujących najwyższe standardy społecznej odpowiedzialności, m.in. Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Koalicji na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu.

Dane kontaktowe

Fundacja Dzieło Świętego Jakuba

ul. Św. Jakuba 1,

70-543 Szczecin

 

Biuro czynne

od poniedziałku do piątku

8.00 – 17.00

 

tel. +48 91 433 11 96

e-mail: fundacja@sw-jakuba.pl

Znajdź nas na Facebooku

www.sw-jakuba.pl

© 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone Fundacja Dzieło Świętego Jakuba

Projekt graficzny i realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl